Lärande och lek

MISSANSIA FÖRSKOLA © 2013

Webbproduktion: Louie Balko

Här nedan kan du skicka in en ansökan. Vi hör av oss och kontaktar dig för vidare information.

ANSÖK OM PLATS

 

 

 

للتقدم بطلب التحاق الطفل بالحضانة

ارجوا تعبئة بيانات الطفل اسفل الصفحة

 

Ansökan finns nedan

 

 

Ansökan om barnomsorg

Platserna fördelas enligt följande turordning:

1. Förtur             2. Syskon               3. Ålder

 

1.Förtur

Barn kan erbjudas plats i barnomsorg efter prövning enligt Skollagen 8 kap. 5 och 7 §§, 14 kap. 5 och 6 §§, 25 kap. 2 § om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. . Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses. Förskolechef, ansvarar för att en handlingsplan upprättas

 

2.Syskon

Med syskon anses helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll ska erbjudas plats.

3.Ålder

Om flera barn har samma ködatum kommer vi placera barnen i mån av plats i respektive avdelning.

 

Avgifter

Avgifter tas ej ut av förskolan själv utan är ett avtal mellan dig och kommunen. Kommunen fakturerar dig enligt deras taxa och vi kan ej påverka denna.

SKICKA RENSA
 
X

Lösenord:

Fel lösenord!